Underhåll / Service

Alla hjärtstartare behöver någon som har till uppgift att säkerställa att den är klar för skarp insats. Hjärtstartarna gör automatiska självtester, och indikerar oftast att någonting är fel med en pipande signal. Beroende på placering kan detta ibland vara svårt att uppfatta. En annan anledning till svagt underhåll kan vara att den utsedda personen flyttat eller slutat på sin arbetsplats. Bättre då att överlåta underhållet till en extern part.

Järfälla Civilförsvarsförening erbjuder ett Underhållsavtal med regelbundna kontroller och bevakning på när batteri och elektroder närmar sig bäst-före-datum.
Efter en skarp insats måste elektroderna bytas, och full driftsäkerhet säkerställas. Vid behov av byte kan Järfälla Civilförsvarsförening vara behjälpliga med beställning och leverans. Vi har bra kontakter för inköp. Vid förmedling av en ny hjärtstartare kan vi oftast erbjuda hjälp med placering och installation.
I detta underhållsavtal ingår registrering, och löpande validering, av uppgifterna i hjärtstartarregistret.se

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register där alla som äger en hjärtstartare ombeds registrera in den, så att SOS Alarm, och allmänheten lätt kan hitta närmaste hjärtstartare vid befarat hjärtstopp. Bra även för den egna personalen i stora kontors-eller fabrikslokaler. Vid larm kan då SOS informera om var närmaste hjärtstartare finns. Länk: hjartstartarregistret.se

Kontakta oss för aktuella uppgifter om vad ett underhållsavtal innebär och kostnader för dessa. Maila på: info@jarfallahlr.se 

Vid akut behov av service ring Peter Wallgren 070-627 23 90

Hjärtstartarna behöver underhåll som kontroll och byte av batterier och elektoder

Rulla till toppen