Tips & Råd

Hjärtstartare behövs där människor bor, arbetar och vistas. De skall helst vara tillgängliga dygnet runt.
Man bör man kunna komma åt en hjärtstartare inom ett par minuter, för att ha möjlighet att uppnå ett bra resultat. I tätbebyggda områden finns alla möjligheter till detta om fastighetsägare, arbetsplatser och offentliga inrättningar köper in och placerar ut hjärtstartare så att de är lätt tillgängliga. Givetvis kan även privata personer äga och annonsera att de har en hjärtstartare.

Helst skall hjärtstartaren placeras utomhus i ett temperatur reglerat skåp så att vem som helst kan komma åt den. Det finns skåp med larm som klarar ned till minus 45 grader.

I mindre tättbebyggda områden bör, förutom kommunen, samfälligheter, tomtägarföreningar, byalag m.fl. kunna vara initiativrika på att placera ut hjärtstartare, där avstånden för en hjälpinsats från räddningstjänsten är som längst. På dessa platser rekommenderas varmt att så många som möjligt i det aktuella området utbildas i Första hjälpen och Hjärt-och lungräddning.

Behöver du tips och råd, för att förse ditt bostadsområde eller din arbetsplats med en hjärtstartare, kontaktar du Järfälla Civilförsvarsförening så hjälper vi dig.
Maila på info@jarfallahlr.se

Tips! Glöm sedan inte att alla hjärtstartare behöver lite mänsklig övervakning emellanåt. Se vår sida om Underhållsavtal.

Rulla till toppen